Thema

Veiligheid

Bedrijventerreinen bestaan uit … bedrijven (en soms ook scholen): ’s avonds zijn er over het algemeen weinig tot geen mensen te vinden. Dat maakt het des te belangrijker dat de ondernemers die er gevestigd zijn ervan op aan kunnen dat hun bedrijven veilig zijn. Niet voor niets is veiligheid een van de thema’s die bij de start van SOBZ naar voren kwamen toen we ondernemers vroegen waar zij belang aan hechten. Want áls ergens iets gebeurt, is de impact groot.

Voor het optimaliseren van de eigen veiligheid is elke ondernemer zelf verantwoordelijk. Voor het collectief heeft SOBZ eind 2019 een belangrijke stap gezet door Van Voordenpark en De Waluwe te voorzien van camerabewaking met kentekenherkenning. De bestaande camera’s van De Ooijk en De Waluwe werden aangepast aan de eisen en mogelijkheden van de tijd.  Najaar 2020 hebben wij verspreid over de bedrijventerreinen een zestal openbare AED’s laten plaatsen voor de veiligheid van onze ondernemers én van passanten. 

Daarmee houdt onze taak niet op. Voortdurend houden wij vinger aan de pols. We bevragen de ondernemers die bij ons aangesloten zijn en nodigen ze van harte uit met ons mee te denken en hun ideeën en wensen met ons en met elkaar te delen. We zijn tenslotte een ondernemersfonds vóór en dóór ondernemers!

Nieuws

CONTACT