Thema

Duurzaamheid

Bij SOBZ geloven we in de kracht en de noodzaak van collectiviteit; door de vragen maar ook inbreng van alle ondernemers te bundelen kunnen we veel meer bereiken dan al die ondernemers individueel.

Collectiviteit is ook nodig als het gaat om, bijvoorbeeld, de verduurzaming van de bedrijventerreinen, een van de projecten die hoog op de agenda staan. Want duurzaamheid is niet alleen een wens voor de nabije en verre toekomst, het is ook en steeds meer onderdeel van het eisenpakket van de overheid.

SOBZ heeft toegang tot kennis en kunde én heeft de middelen om de juiste expertise in te schakelen. Bijvoorbeeld De Duurzame Adviseurs uit Amersfoort, die in 2020 bij alle ondernemingen op de vier bedrijventerreinen een nulmeting uitvoeren en met ze bespreken welke duurzaamheidsmaatregelen ze kunnen nemen.

Samen kunnen we meer dan elke onderneming alleen, dat is onze grondslag. Daarom hebben wij ons ook aangesloten bij de Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel. Met hen en met alle andere betrokken partners, elk vanuit hun eigen achtergrond en mogelijkheden, zetten wij ons ervoor in dat we Zaltbommel een leiderschapsrol op het gebied van duurzaamheid geven. Niet alleen voor onszelf nu, maar ook en vooral omdat we vinden dat we een taak hebben als het erom gaat de wereld over te dragen aan de generatie na ons.

Duurzaamheid in de praktijk: kijk naar deze inspirerende video waarin Atse Blei van Steenfabriek De Rijswaard in Aalst vertelt over de energiemaatregelen die hij genomen heeft én ondernemers een goed advies geeft.

Nieuws

CONTACT