Nieuws

Openbare AED’s op de Zaltbommelse bedrijventerreinen

Begin november heeft SOBZ een nieuwe stap gezet op het gebied van de veiligheid van bedrijventerreinen De Ooijk, Veilingweg, Van Voordenpark en De Waluwe. Er hangen zes openbare AED’s die heel toegankelijk zijn voor bedrijfs- en burgerhulpverleners.

Veiligheid is een van de vaste thema’s van SOBZ. Niet alleen de bedrijfsmatige, maar ook de persoonlijke veiligheid. In samenwerking met duurzame partner P&G Safety in Gameren heeft SOBZ een zestal openbare AED’s laten plaatsen op onze bedrijventerreinen. De locaties zijn gebaseerd op de gewenste bereikbaarheid. Krijgt iemand onverhoopt een hartstilstand, dan zijn AED’s (Automatische Externe Defibrillators) een onmisbare schakel tussen het telefoontje naar 112 en de aankomst van de ambulance. 

De AED”s zijn niet alleen bestemd voor de ondernemers zelf, ook burgerhulpverleners kunnen er gebruik van maken. In de weekends zijn de bedrijventerreinen veelal verlaten, met deze AED’s kan er dan toch gehandeld worden als een passant iets overkomt. 

HartslagNu 
Alle AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu. Bestuurslid Jan-Willem van den Heuvel: “Ondernemers die zelf een AED in hun bedrijf hebben vragen wij dringend deze ook aan te melden. Bij een hartstilstand telt elke minuut. Als omstanders binnen zes minuten reanimeren en een AED inzetten, is de kans over overleven het grootst. Je kunt er levens mee redden! Als SOBZ zijn we blij dat we daar op onze manier een steentje aan kunnen bijdragen.” 

Op de foto staan beide bestuursleden bij de AED vlak bij het Cambium op De Waluwe. 

SOBZ - Jan-Willem van den Heuvel en Marieke Schouten bij een AED
CONTACT