Nieuws

Ondernemen in coronatijd 23 – Voorzichtige verruiming lockdown

We zijn er nog niet, maar er komt wel meer perspectief. We willen nog steeds besmettingen voorkomen, maar er komt ook, gedoseerd en weloverwogen, ruimte voor wat meer risico. Dat was min of meer de teneur van de persconferentie van vanavond. Want de coronacrisis vraagt veel van iedereen en die roep klinkt steeds luider.

De avondklok blijft nog tot 15 maart van kracht – op 8 maart is er weer een persconferentie met een nieuwe tussenstand – en veel hangt af van hoe we allemaal met de bestaande maatregelen, die van kracht blijven, omgaan – maar daar tegenover staat dat er overdag íéts meer mag. Wat dat precies inhoudt, dat lees je, als altijd, op de site van de Rijkoverheid zelf.

Laten we de komende tijd extra nadenken over hoe we ons op straat en met elkaar gedragen. Want ons gedrag is mede bepalend voor wat er straks mogelijk is voor de ondernemers, de cultuursector en ons allemaal.
210223-Voorzichtige-verruiming-lockdown.png
CONTACT